Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עורך דין פלילי אלון שליכטר

מקצועיות, אמינות וחתירה לניצחון

ליעוץ ראשוני חייגו

054-6762373

משרד עו’’ד פלילי אלון שליכטר

השאירו כאן פרטים או התקשרו 054-6762373

  על עבירות התקיפה בדין הפלילי

  (14)

   

  לייעוץ מיידי 24/7
  חייגו 054-6762373

  חוק העונשין, תשל״ז- 1977 [להלן: ״חוק העונשין״], מונה מספר סוגים שונים של עבירות תקיפה, אשר מובחנות הן בנסיבותיהן והן במדרג חומרתן: תקיפה סתם, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, תקיפה בנסיבות מחמירות ותקיפת עובד ציבור.

  מהי תקיפה סתם?

  הגדרת העבירה [סעיף 378 לחוק העונשין]

  הכאה, נגיעה, דחיפה או הפעלת כוח על גופו של אחר בדרך אחרת, באופן ישיר או עקיף, כאשר האדם האחר לא נתן את הסכמתו או שהסכמתו הושגה באופן תרמיתי.

  עבירת תקיפה סתם, הינה עבירה התנהגותית, והיא איננה מחייבת לקרות תוצאה כלשהי (להבדיל מעבירת התקיפה הגורמת חבלה של ממש).

  לכאורה, משתמע כי על מנת שהדבר ייחשב כעבירת ״תקיפה סתם״, נדרש שיתקיים רק מגע פיזי בין האדם התוקף לבין האדם המותקף, אך אין זה מדויק!

  סעיף החוק, מתאר נסיבות נוספות של הפעלת כוח על גופו של אדם, אשר אינן כוללות מגע פיזי.

  כך למשל, על ידי הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר שיש בהפעלתו כדי לגרום לנזק או אי נוחות לאדם.

  כמו כן, נשאלת השאלה, האם כל דחיפה או נגיעה באדם תיחשב לעבירה פלילית?

  על כן, חשוב להבין, כי הגבול הינו דק, ובכדי שלא כל מגע ייחשב כעבירה של תקיפה סתם, נדרש שתינתן הסכמה למגע.

  ענישה [סעיף 379 לחוק העונשין]

  על פי הקבוע בחוק, אדם שתקף שלא כדין את חברו, דינו מאסר שנתיים. זאת, אם לא נקבע עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה. עבירת תקיפה סתם נחשבת לעבירה הקלה ביותר במדרג חומרתן של שלל עבירות התקיפה. יחד עם זאת, אדם הנחשב חשוד בעבירה של תקיפה סתם, עלול למצוא עצמו, בתוך הליך פלילי המנוהל כנגדו.

  מהי תקיפה הגורמת חבלה של ממש?

  הגדרת העבירה [סעיף 380 לחוק העונשין]

  אדם תוקף אדם אחר וגורם לו בשל אותה התקיפה לחבלה של ממש.

  זאת, להבדיל מעבירה של ״תקיפה סתם״, שהינה מוגדרת כעבירה התנהגותית. עבירה של ״תקיפה הגורמת חבלה של ממש״, דורשת לגרימת תוצאה.

  סעיף 34כד לחוק העונשין, מגדיר את המושג ״חבלה״ כמכאוב, מחלה או ליקויים גופניים, בין אם קבועים ובין אם עוברים. כבר בשלב זה, אנו מבינים כי המושג ״חבלה של ממש״, הינו מושג כללי ורחב.

  לצד הגדרה זו, על פי הפסיקה, הפרשנות המקובלת למושג ״חבלה של ממש״ הינה ״חבלה אשר לה ביטוי מוחשי״. כך למשל, כאשר ״התוצאה נראית לעין״ בדמות שטף דם, חבורה, דימום וכו׳ הדבר ככל הנראה ייחשב כחבלה. (‫רע"פ 1501/76 לחמני נ' מ"י, פ"ד מו (2) 644, 649; ע"פ 1976/11 ויספיש נ' מדינת ישראל, (21.11.11)) עוד נקבע, כי אדם יכול להיחשב כקורבן של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, גם אם איננו נפצע באורח קשה וגם אין הוא נזקק לקבלת טיפול רפואי.

  ענישה

  אדם התוקף אדם אחר וגורם לו בכך לחבלה של ממש, דינו מאסר שלוש שנים.

  מהי תקיפה בנסיבות מחמירות?

  הגדרת העבירה [סעיף 382 לחוק העונשין]

  מספר תוקפים: שני אנשים או יותר משתפים פעולה ביניהם על מנת לבצע עבירת תקיפה סתם או כזו הגורמת לחבלה של ממש.

  קבוצות מיוחדות שתקיפתן תחשב לתקיפה בנסיבות מחמירות:

  • תקיפה בין בני משפחה
  • תקיפה בין בני זוג (לרבות בני זוג בעבר).
  • תקיפה של קטין
  • תקיפה חסר ישע

  ענישה

  תקיפה בנסיבות מחמירות הינה גבוהה במדרג החומרה, והענישה בגינה היא כפל העונש הקבוע לעבירת התקיפה אשר בוצעה.

  למשל, אם העונש בגין תקיפה סתם הינו שנתיים, אך מערכת היחסים בין התוקף לקורבן הינה של בני זוג (הנסיבה המחמירה), העונש יכול להגיע ל-4 שנות מאסר.

   

  מהי תקיפת עובד ציבור?

  הגדרת העבירה [סעיף 382א (א) לחוק העונשין]

  אדם שתוקף עובד ציבור או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף.

   

  על פי סעיף זה, נדרש שהאדם המותקף יהיה מוגדר כ״עובד ציבור״.

  בסעיף 34 כד לחוק העונשין, ניתן למצוא הגדרה רחבה למושג ״עובד ציבור״, כך למשל: עובדי מדינה למיניהם, עובדי ממשלה, שוטרים, עובדי שירות בתי הסוהר, בוררים, רופאים, אחיות, עובדי בנק ישראל ועוד.

   

  נסיבה נוספת, בסעיף 382א (א) דורשת כי התקיפה צריכה להתקיים כאשר עובד הציבור נמצא באותה העת תוך כדי מילוי תפקידו או חובתו. במילים אחרות, אם עובד הציבור באותה העת בה הוא מותקף איננו בתפקיד, אין הדבר ייחשב כנופל לגדר עבירת תקיפת עובד ציבור.

   

  ענישה

  ככלל, העונש הקבוע בסעיף 382א (א), בגין תקיפת עובד ציבור בעת מילוי תפקידו הינו מאסר שלוש שנים.  

   

  עם זאת, ישנם נסיבות מסוימות וקבוצות עובדים שתקיפתן מחמירה את הענישה.

  בסעיף 382א (ב), נקבע כי כאשר תקיפת עובד הציבור נעשתה בכוונה להכשיל עובד ציבור בעת תפקידו או להפריע לו או כאשר אדם התוקף עובד ציבור היה מזוין בנשק חם או קר או כאשר התקיפה נעשתה בצוותא של יותר משני אנשים, העונש יוחמר למאסר של חמש שנים.

  כמו כן, סעיף 382א (ג) קובע, כי אדם התוקף ״עובד חירום״ (למשל, רופא, אחות, חובש וכו׳), בעת היותו מטפל באדם אשר מצוי בסכנת חיים או בעת היותו עובד חירום בחדר מיון בבית חולים- העונש יוחמר גם כן לעונש מאסר חמש שנים.

   לא זו אף זו, בשנים האחרונות, לאור ריבוי מקרי התקיפות כנגד אנשי חינוך במסגרות חינוכיות שונות, התווסף לחוק סעיף 382א (ד), אשר קובע כי מי שתוקף עובד חינוך, אשר עוסק בהוראה או בחינוך במוסד חינוך או בפיקוח על הוראה וחינוך, דינו מאסר חמש שנים.

  לצד זאת, יש לציין כי גם הפסיקה הכירה בכך שיש לנהוג בהחמרת ענישה ביחס לכל מקרי עבירות האלימות ותקיפת עובדי ציבור, כשיקול של הרתעת הרבים בענישה.

  כך למשל, באחד ממקרי תקיפת אנשי צוות רפואי, בית המשפט העליון בע"פ 7220/19 יצחק זגורי נ׳ מדינת ישראל (06.02.2020), מצא לנכון להחמיר בענישתו של המערער, וכך נקבע:

  ״…אין להשלים עם מצב בו אנשי צוות רפואי, האמונים על צרכיו החיוניים של הציבור, יחושו כי הם מאוימים או ימצאו עצמם מוכים ומותקפים על-ידי מטופל או בני משפחתו בעת שהם עושים את מלאכתם נאמנה… שומה עלינו כחברה מתוקנת להבטיח כי אנשי הצוות הרפואי יוכלו לבצע את מלאכתם כשהם חשים בטוחים ומוגנים, וללא כל מורא… מעשי אלימות או איומים המופנים כלפי אנשי צוות רפואי הניצבים על משמרתם אינם פוגעים ״רק״ בקורבן העבירה מושא התקיפה או האיומים, כי אם בשלומם של החולים כולם…״

  לסיכום, החוק והפסיקה במדינת ישראל, מכירים במספר סוגי עבירות תקיפה בדרגות חומרה שונות. לכן חשוב לזכור, כי הן בדרגת חומרת עבירת התקיפה ״הקלה״ והן בדרגת חומרת עבירת התקיפה ״הקשה״ חשוב לקבל ייעוץ משפטי נכון, מקצועי ואמין.

   

   

  הבנתם שאתם צריכים ייצוג משפטי איכותי? מוזמנים ליצור קשר עם משרדו של עו"ד אלון שליכטר ונשמח לתאם עמכם פגישה. משרד עו"ד פלילי אלון שליכטר, בעל ניסיון ומייצג חשודים ונאשמים במגוון עבירות בכל שלבי ההליך הפלילי.

   

  לייעוץ מיידי 24/7
  חייגו 054-6762373

  משרד עורך דין פלילי אלון שליכטר מייעץ, מייצג ומלווה משפטית חשודים ונאשמים לאורך כל ההליך הפלילי. החל משלב החשדות וההכנה לחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשחרור, שימוע בטרם הגשת כתב אישום, ניהול המשפט הפלילי בתיק העיקרי בערכאות המשפטיות השונות.


  האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

  אודות המשרד

  המשרד מייצג באופן יום-יומי עשרות לקוחות בכל הארץ בדין הפלילי והתעבורה, דבר המקנה ניסיון מעשי מול מגוון גורמים. כל תיק שמגיע למשרד נבחן בצורה קפדנית ומדוקדקת, תוך סדר פעולות מיוחד שהוקם לאחר ניסיון רב, דבר המבטיח ייצוג מקצועי מבחינת קבלת כל החומר הרלוונטי, פסיקה רלוונטית למקרה הספציפי, איתור מומחים, בדיקת קווי הגנה אפשריים, הליכי שיקום ועוד.

   

   

  ממליצים עלינו