עורך דין פלילי אלון שליכטר

מקצועיות, אמינות וחתירה לניצחון

ליעוץ ראשוני חייגו

054-6762373

משרד עו’’ד פלילי אלון שליכטר

השאירו כאן פרטים או התקשרו 054-6762373

  ייצוג נפגעי עבירה | ערר על סגירת תיק | תלונה פלילית במשטרה

  (16)

  לייעוץ מיידי 24/7
  חייגו 054-6762373

  משרד עו"ד פלילי אלון שליכטר מייצג ומלווה מתלוננים ונפגעי עבירה, בהליכים הפליליים בהתאם לחוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001.

  המשרד נותן מענה מהגשת התלונה לאורכו של כל ההליך הפלילי מול כל הגורמים לרבות התביעה המשטרתית, הפרקליטות, בית המשפט, גורמי רווחה, מומחים רפואיים ועוד.

  כמו כן, המשרד גם מלווה מתלוננים המעוניינים להגיש ערר במידה ונסגר התיק כנגד החשוד בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, אשר מקנה זכות למתלונן להגיש תוך 30 יום מקבלת ההחלטה ערר על סגירת התיק על מנת לשכנע לנקוט בהליכים פליליים כנגד החשוד.

  רוב המתלוננים המגיעים למשרד, אינם מודעים לזכויותיהם הבסיסיות בתור נפגעי עבירה, ועל כן אפרט את הזכויות העיקריות שמקנה החוק.

  ראשית, מיהו נפגע עבירה?

  סעיף 2 חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001, מגדיר נפגע עבירה באופן הבא:

  "נפגע עבירה" – מי שנפגע במישרין מעבירה, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו, למעט החשוד, הנאשם או הנידון;

  אילו זכויות מגיעות לי?

  החוק מבדיל בין נפגע עבירה "רגיל" לבין נפגע עבירת מין או אלימות או אלימות חמורה, הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בהשפעת המתלונן על ההליך הפלילי.

  סעיף 2 חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א-2001, מגדיר נפגע עבירת מין או אלימות או אלימות חמורה באופן הבא:

  "עבירת מין או אלימות" – עבירה מן העבירות המנויות בתוספת הראשונה

  "עבירת מין או אלימות חמורה" – עבירת מין או אלימות המנויה בחלק א' או בחלק ב' בתוספת הראשונה א';

  בינהן:

  • עבירות איומים.
  • הבאה לידי זנות בנסיבות מחמירות.
  • הריגה.
  • רצח.
  • אונס.
  • מעשה סדום.
  • מעשה מגונה.
  • עבירות לפי סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998.
  • עבירות תקיפה.

  מהן הזכויות העיקריות לנפגע עבירה?

  כאמור, החוק מבדיל בין נפגעי עבירה, ועל כן החשיבות לייעוץ משפטי מקדים של עו"ד העוסק במשפט הפלילי, להלן הזכויות המרכזיות:

  הגנה

  במהלך ההליך הפלילי, זכאי נפגע עבירה –

  (1) להגנה, ככל הניתן ועל פי הצורך, מפני החשוד, הנאשם או הנידון ומפני שלוחיו או מקורביו;

  (2) לקבל בבית המשפט, ככל הניתן, הגנה מפני מגע או קשר בלתי נחוץ בינו לבין החשוד, הנאשם או הנידון, שלוחיו או מקורביו;

  (3) לקבל מהמשטרה מידע לגבי אפשרויות קיימות להגנה מפני כל אחד מהמפורטים בפסקה (1);

  (4) למדור שקט בביתו בלא נוכחות החשוד, הנאשם או הנידון, אם הוא מתגורר עמו, לפי החלטת בית המשפט בהתאם להוראות החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991.

  זכות לקבלת מידע על ההליך הפלילי

  (א) נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על זכויותיו כנפגע עבירה ועל הדרך שבה מתנהל הליך פלילי

  (ב) נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על השלב שבו מצוי ההליך הפלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע;

  (ג) נפגע עבירה שביקש זאת זכאי לכך שהגופים הרלוונטיים יידעו אותו על שלבים בהליך פלילי בקשר לעבירה שממנה נפגע.

  זכות עיון בכתב אישום

  נפגע עבירה זכאי, לבקשתו או לבקשת בא כוחו, לעיין בכתב האישום נגד הנאשם או בהסדר לסגירת תיק ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה: (1) עיון כאמור בכתב האישום או בהסדר לסגירת תיק – אסור על פי דין; (2) סבר פרקליט המחוז או ראש יחידת התביעות במשטרה, לפי הענין, כי מטעמים מיוחדים שיירשמו אין להרשות את העיון או את קבלת ההעתק כאמור.

  זכות לקבל מידע על שירותי סיוע

  נפגע עבירה זכאי לקבל מידע על שירותי סיוע הניתנים לנפגעי עבירה, בין שהם ניתנים על ידי המדינה ובין שהם ניתנים על ידי גופים לא ממשלתיים.

  זכות לנוכחות מלווה בחקירה

  נפגע עבירת מין או אלימות זכאי שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת חקירתו בגוף החוקר, אלא אם כן סבר הקצין הממונה, כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה.

  זכות להביע עמדה לענין עיכוב הליכים והסדר טיעון

  נפגע עבירת מין או אלימות חמורה, שקיבל הודעה על כוונה לעכב את ההליך הפלילי נגד הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בענין בכתב לפני היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוסמך מטעמו להחליט בבקשה, לפני קבלת ההחלטה, במועד ובדרך שיקבעו השרים.

  נפגע עבירת מין או אלימות חמורה שקיבל הודעה על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם או על פרטיו של הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם או שהתביעה תגיע להסדר לסגירת תיק עם החשוד או על פרטיו של הסדר לסגירת תיק המתגבש עם החשוד, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו לפני התובע, לפני קבלת החלטה בענין.

  הצהרת נפגע

  נפגע עבירה זכאי למסור הצהרה בכתב לגוף החוקר או לתובע, על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בשל העבירה, לרבות נזק גוף, נזק נפשי או נזק לרכוש; מסר הנפגע הצהרה כאמור, זכאי הוא שהתובע יביא את הצהרתו לפני בית המשפט בדיון בענין גזר דינו של הנאשם.

  ישנה חשיבות ראשונה במעלה לייעוץ וליווי של עורך דין העוסק במשפט הפלילי, וזאת למען עמידה על הזכויות המגיעות לכם לאורך כל ההליך הפלילי ולא פחות חשוב, אוזן קשבת והדרכה.

  כמו כן, המשרד שומר על דיסקרטיות מירבית, תוך שמירה על חיסיון עו"ד-לקוח.

  לייעוץ מיידי 24/7
  חייגו 054-6762373

  האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

  אודות המשרד

  המשרד מייצג באופן יום-יומי עשרות לקוחות בכל הארץ בדין הפלילי והתעבורה, דבר המקנה ניסיון מעשי מול מגוון גורמים. כל תיק שמגיע למשרד נבחן בצורה קפדנית ומדוקדקת, תוך סדר פעולות מיוחד שהוקם לאחר ניסיון רב, דבר המבטיח ייצוג מקצועי מבחינת קבלת כל החומר הרלוונטי, פסיקה רלוונטית למקרה הספציפי, איתור מומחים, בדיקת קווי הגנה אפשריים, הליכי שיקום ועוד.

   

   

  ממליצים עלינו