Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עורך דין פלילי אלון שליכטר

מקצועיות, אמינות וחתירה לניצחון

ליעוץ ראשוני חייגו

054-6762373

משרד עו’’ד פלילי אלון שליכטר

השאירו כאן פרטים או התקשרו 054-6762373

  עורך דין פלילי קריות

  (1)

  הרישום הפלילי אוסף לתוכו את כל המידע הפלילי על כל אזרח במדינה, לאורך השנים, מטרתו היא לשקף את המידע הפלילי לגבי אמינות האזרחים לגופים רלוונטיים כמו גופי ממשל וביטחון, מעסיקים ושאר רשויות שיש במידע הזה משמעות לגבי החלטותיהן. תקנת השבים מאפשרת לכל אדם בתום תקופת זמן מסוימת בהתאמה לעבירות שבמרשם הפלילי למחוק את הרישומים הללו ולהיות כאדם חדש, משמעות הדבר הוא שמתאריך ה"מחיקה" כביכול גופים הזכאים לגישה למרשם הפלילי לצורך מידע על האדם לא יוכלו לראות את הפרטים הפליליים שרשומים בו. אין הכוונה שאכן נמחק הרישום לחלוטין אלא שלגבי המציאות שמחוץ למרשם הנתונים הרישום איננו כיוון שהגישה אליו חסומה באופן שכאילו ואינו קיים.

  מהם הפרטים הפליליים הכלולים במרשם

  מרשם פלילי כולל כל הליך משפטי שנעשה עם האזרח, כולל תיקים שהוגשו לבית המשפט, עונשים שנקבעו או עסקאות שהוסדרו למניעת ענישה, צווים מכל סוג שהוא ושאר צעדים משפטיים שננקטו מול האזרח. זה כולל צעדים אשר בוצעו מחוסר ברירה או שאמורים היו להינקט מולו אך לא בוצעו מחוסר אפשרות כמו מגבלות בריאותיות או נפשיות של האזרח, גיל צעיר [קטין] או גיל מבוגר מדי, הכל ובכל מקרה ירשם במרשם הפלילי. כל אזרח רשאי לעין במרשם הפלילי המלא שלו, אולם לא לעשות בו שימוש, גופים בעלי הרשאה מתאימה יוכלו לעין במרשם פלילי של אזרחים אחרים בתקופה הראשונית שלהם.

  התיישנות ומחיקה של רישום לעומת ביטול

  התיישנות מצמצמת את הגופים הרשאיים למידע פלילי שחלה עליו התיישנות, לכדי מספר גופים קטן יותר שחובה עליו להיות מודע לנתונים מטעמים שונים, מחיקת רישום מצמצמת את הזכאים למידע למספר גופים זעיר בקודקוד הפירמידה הממשלתית. ביטול רישום פלילי לפני תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועים בחוק יכולים להיעשות רק בהוראת נשיא מיוחדת במסגרת חנינה, המתקבלת מול בקשה ללשכה המיועדת לכך בבית הנשיא, ביטול רישום פלילי משמעותו שהנשיא הגיע למסקנה יחד עם צוות יועציו כי אין משמעות עוד בנתונים הפליליים המועלים לדיון וכי אין לגופים השונים צורך במידע זה כיון שהאזרח מוכיח נאמנות וזכאי להיחשב מחדש כאזרח נקי בהיותו כזה בהווה באופן מוחלט ויציב.

  חשוב לדעת שגם החנינה עצמה רשומה במרשם הפלילי, אולם אין לכך משמעות כיון שהמרשם הופך בחסות החנינה להיות נעול כמעט לחלוטין, ביטול רישום פלילי הוא צעד שעדיף לבצע אך ורק באמצעות עורך דין פלילי מקצועי שידע כיצד להגיש אותה באופן שיהיה לה מירב הסיכויים להתקבל. גשו לעורך הדין אלון שליכטר וקבלו את כל המידע והסיוע המשפטי לו אתם זקוקים כדי לחיות באושר כאזרח מן השורה בלי חשש.

  אודות המשרד

  המשרד מייצג באופן יום-יומי עשרות לקוחות בכל הארץ בדין הפלילי והתעבורה, דבר המקנה ניסיון מעשי מול מגוון גורמים. כל תיק שמגיע למשרד נבחן בצורה קפדנית ומדוקדקת, תוך סדר פעולות מיוחד שהוקם לאחר ניסיון רב, דבר המבטיח ייצוג מקצועי מבחינת קבלת כל החומר הרלוונטי, פסיקה רלוונטית למקרה הספציפי, איתור מומחים, בדיקת קווי הגנה אפשריים, הליכי שיקום ועוד.

   

   

  ממליצים עלינו