Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עורך דין פלילי אלון שליכטר

מקצועיות, אמינות וחתירה לניצחון

ליעוץ ראשוני חייגו

054-6762373

משרד עו’’ד פלילי אלון שליכטר

השאירו כאן פרטים או התקשרו 054-6762373

  חקירת קטין במשטרה | זכויות הקטין בחקירה

  (1)

  עו"ד פלילי אלון שליכטר

  עצרו את הבן? ילדכם זומן לחקירה במשטרה? במיוחד בתקופת החופשים, כאשר הילדים מבלים זמן רב בחוץ, מומלץ להכיר את זכויות הקטין במשטרה ומה ניתן לעשות בתור הורים.

  ראשית, חשוב להכיר כי קיימות הוראות דין ספציפיות לעניין חקירת חשודים קטינים, בהתאם לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 – "חוק הנוער".

  1. הודעה על מעצר קטין או הגעת חשוד לתחנה

  • הכלל יש להודיע להורים והחקירה תהיה בנוכחות ההורים.
  • על פי סעיף 9ו(ג) לחוק הנוער על הקצין הממונה להודיע ללא דיחוי להורה הקטין כי:
   • בא או הובא קטין חשוד – שאינו עצור – לתחנת המשטרה
   • כאשר נעצר קטין חשוד
  • במידה ולא ניתן לאתר ההורה במאמץ סביר יש ליידע קרוב בגיר המוכר לקטין.

  2. הודעה על חקירת קטין

  • קטין חשוד או עד יוזמן לחקירה וייחקר בידיעת הורהו או קרוב אחר אלא אם[סעיפים 9א ו-9ז לחוק הנוער]:
  • ביקש זאת קטין שאינו חשוד בביצוע עבירה.
  • על פי החלטת קצין בעילות כגון: שיבוש הליכי חקירה, טובת החקירה, טובת הקטין

  3. נוכחות הורה בחקירת קטין חשוד

  קטין חשוד זכאי שהורהו או קרוב אחר יהיה נוכח בחקירתו וכן זכאי להיוועץ במי מהם אלא אם [סעיף 9ח לחוק הנוער]:

  קצין מוסמך סבר כי יש בנוכחותם כדי להביא לפגיעה בטובת החקירה או הקטין; סיכול או שיבוש החקירה; מניעת גילוי ראיה

  חריג: הקטין הביע התנגדות בנימוק סביר או מוחזק במעצר.

  4. התחלת חקירת קטין חשוד בלי להמתין להגעת הורה

  קצין מוסמך רשאי להורות בהחלטה מנומקת בכתב על התחלת חקירתו של קטין חשוד בלי להמתין להגעת הורה או קרוב אחר לצורך נוכחות בחקירה, וזאת אם התקיים אחד מאלה:

  • ההורה או הקרוב האחר של הקטין לא הגיע למקום החקירה בתוך זמן סביר בנסיבות העניין מן המועד שבו הוזמן;
  • הקצין המוסמך או שוטר מטעמו עשה מאמץ סביר לאתר את הורה הקטין או קרוב אחר שלו ולא איתרם.
  • על פי החלטת קצין בעילות כגון: שיבוש הליכי חקירה, טובת החקירה, טובת הקטין

  5. התערבות ההורה בחקירה

  • ההורה (או הקרוב) לא יתערב במהלך החקירה ולא יצא מחדר החקירה אלא בהיתר מהחוקר.
  • החוקר מוסמך להרחיק את ההורה או הקרוב במידה ומפריע למהלך החקירה או מתערב בחקירה או מאיים על הקטין.

  6. חקירת קטין בשעות לילה

  • קטין (עד או חשוד) לא ייחקר בשעות לילה אלא אם [סעיפים 9ד ו-9י לחוק הנוער]:
   • עד קטין – הגיע בלילה להגיש תלונה
   • העבירה נעברה בסמוך למועד חקירתו או מעצרו
   • החלטת קצין בעילות מסויימות כגון: שיבוש או סיכול חקירה; מעצר חשודים; מניעת גילוי ראיה; פגיעה בשלומו של הקטין
  • מהם "שעות הלילה" –
   • (1) לגבי קטין שטרם מלאו לו 14 שנים – השעות שבין 20:00 ל-7:00;
   • (2) לגבי קטין שמלאו לו 14 שנים – השעות שבין 22:00 ל-7:00.
   • קטין לא ייחקר בשעות הלילה בתחנת המשטרה ולא תימשך חקירתו בתחנה בשעות כאמור, בעבירה שהוא אינו חשוד בביצועה.

  7. התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה

  בנוסף על חובותיו של חוקר לפי כל דין כלפי קטין חשוד – לפני שהוא מתחיל לחקור את הקטין החשוד, יודיע החוקר לקטין בלשון המובנת לו ובהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, על הזכויות האלה:

  • הזכות להיוועץ עם עורך דין ביחידות, בכפוף למגבלות לפי כל דין.
  • הזכות לנוכחות של הורהו או של קרוב אחר בחקירתו, בכפוף למגבלות כמפורט לעיל.

  לכן, במידה ומתנהלת חקירה במשטרה מומלץ ליצור קשר עם עורך דין פלילי אשר ייתן את מלוא ההגנה המשפטית לה ילדכם זקוק טרם מסירת גירסה כלשהי. יש להכיר בעובדה כי לא פעם "מנצלת" המשטרה את המצב שההורים נמצאים במצב לחץ מזמנים אותם להיכנס לחקירה והכל לשם כך שיביאו את ילדיהם להודות בביצוע עבירות, וזאת ללא ייעוץ עם עורך דין.

  משרד עורך דין פלילי אלון שליכטר, מייעץ ומלווה חשודים ונאשמים לכל אורכו של ההליך הפלילי. ניתן ליצור קשר 24/7 בטלפון 054-6762373

  האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

  אודות המשרד

  המשרד מייצג באופן יום-יומי עשרות לקוחות בכל הארץ בדין הפלילי והתעבורה, דבר המקנה ניסיון מעשי מול מגוון גורמים. כל תיק שמגיע למשרד נבחן בצורה קפדנית ומדוקדקת, תוך סדר פעולות מיוחד שהוקם לאחר ניסיון רב, דבר המבטיח ייצוג מקצועי מבחינת קבלת כל החומר הרלוונטי, פסיקה רלוונטית למקרה הספציפי, איתור מומחים, בדיקת קווי הגנה אפשריים, הליכי שיקום ועוד.

   

   

  ממליצים עלינו