Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עורך דין פלילי אלון שליכטר

מקצועיות, אמינות וחתירה לניצחון

ליעוץ ראשוני חייגו

054-6762373

משרד עו’’ד פלילי אלון שליכטר

השאירו כאן פרטים או התקשרו 054-6762373

  החזרת תפוס שחרור פלאפון | מחשב | סמארטפון

  (99)

  עו"ד פלילי אלון שליכטר

  המשטרה מחרימה כל שנה אלפי טלפונים סלולריים ומחשבים בחשד שבוצעו בהם עבירות פליליות לכאורה.

  החרמת הטלפונים והמחשבים בעידן הטכנולוגי של היום נעשה בניגוד לפסיקה שקובעת, כי במקרים כאלו יש להעתיק את התוכן בו רוצים להשתמש כראיה ולהחזיר את המכשיר לבעליו, גם במקרים בהם החשוד הודה בעבירות, ומתייתר כל צורך להחזיק במכשיר.

  לצערנו, הפרקטיקה מראה כי המשטרה מעכבת שלא לצורך את שחרור המכשירים במשך חודשים ואף יותר. יחד עם זאת, כבר נאמר לא פעם, כי שכפול מידע הוא פעולה שאמורה להימשך לכל היותר ימים ספורים וזאת בשל פגיעה באזרחים שלא לצורך עקב כך שהם נותרים ללא מחשב או מכשיר הטלפון הנייד שלהם – אמצעי תקשורת חיוניים, שבעידן הנוכחי, לא ניתן כמעט בלעדיהם ולמעשה הדבר מהווה פגיעה קשה בזכויות יסוד ונעשה בניגוד לחוק.

  לכן, במידה והמשטרה החרימה לכם את הטלפון, מחשב, רכב ואפילו כסף, זהו אינו סוף פסוק.

  הסמכות לתפוס חפצים לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ"ט – 1969:

  32(א) רשאי שוטר לתפוס חפץ, אם יש לו יסוד סביר להניח כי באותו חפץ נעברה, או עומדים לעבור, עבירה, או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה.

  (ב) על אף הוראות פרק זה, לא ייתפס מחשב או דבר המגלם חומר מחשב, אם הוא נמצא בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, אלא על-פי צו של בית משפט; צו שניתן שלא במעמד המחזיק במחשב או בדבר המגלם חומר מחשב, יינתן לתקופה שאינה עולה על 48 שעות; לענין זה לא יובאו שבתות ומועדים במנין השעות; בית משפט רשאי להאריך את הצו לאחר שניתנה למחזיק הזדמנות להשמיע טענותיו.

  כלומר – במידה והמדובר במוסד ניתן לתפוס חומר מחשב רק על פי צו בית משפט, במידה ולא מדובר במוסד אין חובה לצו מבית משפט, אלא מכוח סעיף 32(א) "יסוד סביר להניח".

  מה עושים איך מחזירים את המחשב או הפלאפון – החזרת תפוס?

  על פי הוראות סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969 – מספר מסלולים עיקריים להשבת התפוס:

  1. כאשר נתפס מחשב שאינו בשימושו של מוסד וניתן להפרידו מדבר המגלם חומר מחשב, והמחשב אינו דרוש לצורך חילוטו או הגשתו כראיה לבית המשפט, תחזיר המשטרה את המחשב לאדם שממנו נלקח בתוך 30 ימים מיום תפיסתו, ואולם רשאי בית משפט שלום לצוות על הארכת התקופה האמורה לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ולחזור ולצוות על כך מעת לעת.

  * * כלומר ניתן להמתין 30 יום, לפנות לתחנת המשטרה בבקשה להשיב את התפוס.

  2. ניתן לבצע העתקת חומר מחשב לבקשת אדם המשתמש במחשב שנתפס שיש לו חומר מחשב במחשב כאמור, תאפשר לו המשטרה לקבל העתק מחומר המחשב הדרוש לו, בתוך ארבעה ימים מיום התפיסה;

  חריגים – קצין בדרגת סגן ניצב או בדרגה גבוהה מזאת רשאי להורות שמסירת ההעתק תידחה, ולחזור ולהורות על כך מעת לעת, ובלבד שכל תקופת דחיה לא תעלה על ארבעה ימים וזדך כל תקופות הדחיה לא יעלה על 16 ימים; בית משפט שלום רשאי בנסיבות מיוחדות לצוות שמסירת ההעתק תידחה לתקופה נוספת, ולחזור ולצוות כך מעת לעת, ובלבד שכל תקופת דחיה לא תעלה על 15 ימים. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), קצין משטרה בדרגת מפקח משנה או בדרגה גבוהה מזו רשאי שלא לאפשר מסירת העתק כאמור אם סבר כי קיים חשש סביר שמסירת ההעתק תביא לשיבוש החקירה או לביצוע עבירה.

  העתקת חומר המחשב תהיה במקום שהמשטרה הועידה לכך, ותתבצע בידי בעל תפקיד מיומן.

  במידה ותחנת המשטרה דוחה את הבקשה לקבל העתק מחומר מחשב ניתן לערור לפני בית משפט שלום.

  3. סעיף 35 לחוק מורה שככל שלא הוגש כתב אישום, יוחזר החפץ התפוס למי שמרשותו נלקח, תוך שישה חודשים אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, בהתאם לסמכותו הקבועה בסעיף 34 לפקודת מעצר וחיפוש.

  מכל מקום, ניתן להגיש בקשה להחזרת התפוס טרם הסתיימו המועדים ולשכנע את בית המשפט להחזיר את התפוס לבעליו, תוך קביעת תנאים לשחרורו מהמשטרה.

  הרי שבהחזקת תפוסים בידי המשטרה יש בכדי לפגוע בזכות הקניין של הבעלים, ובמקרים רבים, הפגיעה היא מעבר לנדרש. בית המשפט יבדוק האם קיימת חלופה אשר תשיג את תכלית תפיסתו של החפץ ותפחית את הפגיעה בקניינו של בעל הנכס למול החזקת המשטרה בחפץ.

  ניתן ליצור קשר עם עורך דין פלילי אלון שליכטר 054-6762373

  האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

  אודות המשרד

  המשרד מייצג באופן יום-יומי עשרות לקוחות בכל הארץ בדין הפלילי והתעבורה, דבר המקנה ניסיון מעשי מול מגוון גורמים. כל תיק שמגיע למשרד נבחן בצורה קפדנית ומדוקדקת, תוך סדר פעולות מיוחד שהוקם לאחר ניסיון רב, דבר המבטיח ייצוג מקצועי מבחינת קבלת כל החומר הרלוונטי, פסיקה רלוונטית למקרה הספציפי, איתור מומחים, בדיקת קווי הגנה אפשריים, הליכי שיקום ועוד.

   

   

  ממליצים עלינו