עורך דין פלילי אלון שליכטר

מקצועיות, אמינות וחתירה לניצחון

ליעוץ ראשוני חייגו

054-6762373

משרד עו’’ד פלילי אלון שליכטר

השאירו כאן פרטים או התקשרו 054-6762373

  דין משמעתי במשטרה | בית הדין למשמעת משטרת ישראל |
  054-6762373

  (1)

  ייצוג וליווי משפטי בבית הדין למשמעת משטרת ישראל

  לייעוץ מיידי
  חייגו 054-6762373

  משרד עורך הדין אלון שליכטר, מייצג ומלווה נאשמים בבית הדין למשמעת של משטרת ישראל.

  מהו בית הדין למשמעת של משטרת ישראל?

  בית הדין למשמעת של משטרת ישראל, מוסמך לדון את כלל שוטרי משטרת ישראל ומשמר הגבול בעת שירותם ומושבו במטה הארצי, שדרות חיים בר לב 1 שייח ג'ראח ירושלים.

  למעשה, ההליך המשמעתי שנפתח הינו על ידי מסירת כתב אישום ותאריך הדיון לנאשם ומיד ובסמוך זכותו שהוא או עורך דין מטעמו לעיין בחומר החקירה. יודגש, ניתן לבקש את דחיית מועד הדיון על מנת להכין את הגנתך ולשכור עו"ד שיעיין עבורך בראיות וייצג אותך נאמנה בבית הדין המשמעתי של משטרת ישראל וכל זאת טרם מענה לטענות והאישומים שכנגדך.

  מהן עבירות המשמעת הנפוצות?

  הטרדה מינית, היא כל אחד ממעשים אלה, סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני, מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות, התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות, התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית, פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

  ובמיוחד כאשר יש קיום קשר אינטימי בין מפקד לפקוד/ה. הדגש כי גם אם לא נכפו היחסים, ואף אם היחסים היו מרצונה ומיוזמתה של הפקודה – עדין חל האיסור על קיומו של הקשר, כל עוד מתקיימים יחסי הכפיפות בין המעורבים. החשש הוא מניצול יחסי מרות, כשהמחשבה היא על אפשרות שהסכמה, ככל שקיימת, אינה מרצון חופשי, בין שעל הרצון מרחפת עננת החשש מפני המפקד ובין אם הרצון מושפע משיקולים זרים של הפקת טובות הנאה.

  התנהגות שאינה הולמת שוטר, היא עבירת "סל" שבית הדין ממלא אותה בתוכן קונקרטי בהתאם לתפישות היסוד של הארגון וערכיו. למשל האם נפגעו תפישות היסוד המקובלות בחברה באשר לדימויה של המשטרה ובאשר לציפיות הסבירות של הציבור ממנה בהתנהגות של השוטר באותו מקרה.

  ניצול מעמד של שוטר שלא לצורך מילוי תפקיד, תכליתה של עבירת משמעת זו לקבוע נורמת התנהגות ראויה במטרה לייחד את השימוש במעמדו ובסמכויותיו של השוטר אך ורק לשם ביצוע תפקידו ולא לשום תכלית אחרת, ובוודאי שלא לצורך אישי של השוטר או לצרכיו של אדם המקורב לשוטר.

  אי מילוי הוראה מהוראות פקודות משטרת ישראל או כל הוראה אחרת שניתנה כדין, או סירוב למלא הוראה כאמור, למשל העבירה יכולה לקבל ביטוי בכלל האוסר על עבודה נוספת אשר נועד לשמור על טוהר המידות של השוטר וניקיון כפיו ובמקביל לשמור על תדמית המשטרה בעיני הציבור ועל האמון שהוא רוכש לה. עיסוק בעבודה נוספת מעלה תמיד את החשש לניגוד עניינים בין עבודת השוטר לבין העיסוק הנוסף, בין בפועל ובין אם למראית עין.

  שימוש לרעה בסמכות שניתנה מכוח תפקיד, עבירה זו באה לידי ביטוי אף במקרים של הוצאת מידע מהמאגרים המשטרתיים (כגון רישומים פליליים או משטרתיים) שלא כדין, ע"י איש משטרה.

  שימוש בכוח כלפי אדם במסגרת מילוי תפקיד, בלא סמכות כדין ובלא הצדק סביר, מעבר למידה הנדרשת או בניגוד לפקודות משטרת ישראל או לכל הוראה אחרת שניתנה כדין, עבירה זו באה לידי ביטוי כאשר השוטר משתמש בכוח ללא סמכות כדין, בלא הצדק סביר ובנסיבות שבהן הפעלת הכוח ננקטה כמוצא ראשון ולא אחרון ולא הייתה נחוצה להשגת המטרה שלשמה הופעלה.

  מה העונש שצפוי?

  במידה והורשעת בעבירת משמעת, אין עונש אחיד והדבר תלוי כל מקרה ונסיבותיו ויכול להיות כוללים עונשים חמורים בדמות הורדה בדרגה לצמיתות, פיצויים כספיים נכבדים ועוד.

  הייצוג המשפטי על ידי משרד עו"ד פלילי אלון שליכטר

  חשיבות הייצוג המשפטי כבר בשלב החקירות במח"ש עובר להגשת כתב האישום והזמנה לבית הדין המשמעתי של משטרת ישראל הינה הרת גורל. הניסיון המשפטי שצבר משרדנו תוך לימוד חומר הראיות והטענות המשפטיות והכנת אסטרטגיה לכל תיק באופן מעמיק יכולות להוות עבורך שינוי דרמטי בהליך המשמעתי שננקט כנגדך ועל כן מוזמן ליצור קשר בהקדם עם משרדנו.

  ניתן ליצור קשר עם עו"ד אלון שליכטר
  בטלפון 054-6762373

  לייעוץ מיידי
  חייגו 054-6762373

  האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

  אודות המשרד

  המשרד מייצג באופן יום-יומי עשרות לקוחות בכל הארץ בדין הפלילי והתעבורה, דבר המקנה ניסיון מעשי מול מגוון גורמים. כל תיק שמגיע למשרד נבחן בצורה קפדנית ומדוקדקת, תוך סדר פעולות מיוחד שהוקם לאחר ניסיון רב, דבר המבטיח ייצוג מקצועי מבחינת קבלת כל החומר הרלוונטי, פסיקה רלוונטית למקרה הספציפי, איתור מומחים, בדיקת קווי הגנה אפשריים, הליכי שיקום ועוד.

   

   

  ממליצים עלינו