Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עורך דין פלילי אלון שליכטר

מקצועיות, אמינות וחתירה לניצחון

ליעוץ ראשוני חייגו

054-6762373

משרד עו’’ד פלילי אלון שליכטר

השאירו כאן פרטים או התקשרו 054-6762373

  בקשה לצו הגנה

  (44)

  בקשה לצו הגנה במהירות וביעילות

  אלימות במשפחה היא תופעה קשה במיוחד. בהתאם כולל החוק כלים משפטיים המאפשרים הגנה בפני בן משפחה אלים. אחד האמצעים הבסיסיים הוא צו הגנה שמוצא במקרים שבהם התרחשה כבר אלימות, וגם כשישנו חשש ממשי לאלימות כזו (כולל במקרים של אלימות נפשית המונעת מהאדם לחיות חיים סבירים). עוד חשוב להדגיש כי ניתן להגיש בקשה לצו הגנה – ובשמו המלא: צו הגנה למניעת אלימות במשפחה – גם ללא תלונה במשטרה. הבקשה מוגשת לבית משפט לענייני משפחה או בית משפט שלום (אלא אם כן מדובר בהגנה מפני קטין – במקרה כזה הבקשה לא יכולה להתברר בבית משפט שלום). עו"ד אלון שליכטר מטפל במקרים אלה בזמינות גבוהה ובמהירות רבה, כפי שנדרש מאופי הבקשה, ולא פחות חשוב, ביעילות רבה כך שההגנה תינתן בהקדם האפשרי.

  האיסורים שניתן לכפות על גורם אלים במסגרת בקשה לצו הגנה

  צו ההגנה עשוי לכלול מגוון רחב של איסורים, בהתאם לנסיבות המקרה. ביניהם:

  * איסור כניסה לדירה – ולמעשה אפילו איסור על התקרבות אליה. איסור זה עשוי להיכלל בצו ההגנה גם אם הגורם האלים הוא בעל הדירה.

  * איסור החזקת נשק – אם לגורם האלים יש נשק, בית המשפט יורה על החרמתו באופן מידי. איסור זה עשוי להיכלל בצו ההגנה גם אם מדובר על נשק שניתן מטעם גוף ביטחוני.

  * איסור הטרדה – בכל דרך שהיא.

  על-מנת להבטיח את קיום האיסורים עשוי בית המשפט לדרוש מהגורם האלים הפקדת ערובה כספית.

  כיצד מתנהל התהליך לאחר הגשת הבקשה של צו ההגנה?

  הגשת בקשה לצו הגנה היא באופן טבעי השלב הראשון. מיד לאחר מכן ייקבע מועד לדיון, במידת האפשר כבר באותו היום. ניתן לקיים דיון ראשוני זה במעמד הצד המבקש בלבד. לאחר הוצאת הצו ייקבע מועד לדיון נוסף, תוך 7 ימים, שבו כבר שני הצדדים מתייצבים בפני השופט. לאחר דיון זה יוחלט אם להאריך את תוקף הצו, ואילו איסורים ייכללו בו. תוקפו של צו הגנה הוא 3 חודשים לכל היותר, ולאחר מכן ניתן להאריכו – לרוב לפרק זמן של עד חצי שנה נוספת. עו"ד אלון שליכטר אמון על עריכת בקשות מנומקות היטב שמשיגות את המטרה, וכן על ייצוג מקצועי ומדויק בבית המשפט על-מנת שתתקבל ההחלטה הנכונה ויינתן הצו שמבטיח הגנה.

  אודות המשרד

  המשרד מייצג באופן יום-יומי עשרות לקוחות בכל הארץ בדין הפלילי והתעבורה, דבר המקנה ניסיון מעשי מול מגוון גורמים. כל תיק שמגיע למשרד נבחן בצורה קפדנית ומדוקדקת, תוך סדר פעולות מיוחד שהוקם לאחר ניסיון רב, דבר המבטיח ייצוג מקצועי מבחינת קבלת כל החומר הרלוונטי, פסיקה רלוונטית למקרה הספציפי, איתור מומחים, בדיקת קווי הגנה אפשריים, הליכי שיקום ועוד.

   

   

  ממליצים עלינו